sobota 9. ledna 2010

Nebezpečí záření mobilních telefonů

http://www.whale.to/b/firstenberg1.html
Arthur Firstenberg

V roce 2002 Gro Harlem Brundtland, tehdy ředitelka Světové zdravotnické organizace, jednomu norskému novináři sdělila, že v jejím úřadě v Ženevě je zakázáno používat mobilní telefony protože vždy onemocní, jestliže se na čtyři metry od ní vyskytne zapnutý mobilní telefon. Paní Brundtland je lékařka a bývalá norská ministerská předsedkyně.
Tuto zprávu, publikovanou 9. března 2002 v Dagbladet, všechny ostatní noviny prostě ignorovaly. V následujícím týdnu ovšem Michael Repacholi, její podřízený pověřený mezinárodním projektem zkoumajícím EMF (elektromagnetické pole), reagoval veřejným prohlášením, v němž znepokojení své šéfky bagatelizoval. Kvůli četným podezřením souvisejícím z těmito okolnostmi paní Brundtland o pět měsíců později oznámila, že odstoupí z vedoucí pozice ve WHO hned po uplynutí termínu.

Nic nemůže lépe ilustrovat naši kolektivní schizofrenii lépe, než úvahy o elektromagnetických zářeních. Odpovídáme těm, kteří si dělají starosti o jeho nebezpečích – proto mezinárodní výzkumný projekt EMF – ale současně ignorujeme a opomíjíme lidi, kteří, stejně jako paní Brundtland, již podléhají jejich účinkům.

Jsem poradcem o zdravotních účincích bezdrátové technologie a přijímám hovory, které mohu všeobecně rozdělit do dvou hlavních kategorií: na telefonáty lidí, kteří si pouze dělají starosti, jimž budu říkat kategorie A, a lidí kategorie B, kteří už onemocněli. Občas si přeji, abych mohl uspořádat velký konferenční hovor a umožnit oběma těmto skupinám společný rozhovor – je zde potřeba více vzájemného porozumění, abychom se mohli společně pokusit řešit stejný problém. Ustaraný volající A, se obvykle táže, jaké odstínění nebo jakou náhlavní soupravu si má koupit pro svůj mobil. Někdo chce vědět, jaká je bezpečná vzdálenost k bydlení od antény vykrývacího buňkového vysílače. Nemocný volající B chce vědět, jak odrušit svůj dům, jaké nastoupit léčení, či, stále častěji, do které části země by se mohl přestěhovat, aby unikl záření a zachránil si život.

Následující informace jsou víceméně výchozí platformou: v první řadě pro pomoc tápajícím, a hlavně kvůli objasnění části zmatků, abychom snad jednou dospěli k racionálním rozhodnutím pro ozdravení světa.

Základy

Nejpodstatnějším faktem u mobilních telefonů a jejich vykrývacích vysílačů je, že emitují mikrovlnné záření; právě tak, jako wifi (bezdrátový internet), bezdrátově propojené počítače, bezdrátové (přenosné) telefony a jejich základny připojené k telefonní síti a všechny další bezdrátové přístroje. Každé komunikační zařízení nepřipojené k zásuvce ve zdi emituje záření.

Většina wifi systémů a některé bezšňůrové telefony pracují na přesně stejné frekvenci jako mikrovlnná trouba, zatímco jiná zařízení užívají jiných frekvencí. Wifi jsou v trvalém provozu a vyzařují permanentně. Také základní jednotka většiny bezšňůrových telefonů neustále vysílá, i když nikdo netelefonuje. Nepoužívaný zapnutý mobilní telefon rovněž, a je asi zbytečné říkat, že totéž platí pro vykrývací vysílače jeho buňkového systému.

Možná se budete ptát, proč by to měl být problém? Vědci elektromagnetické spektrum obvykle dělí na „ionizující“ a „neionizující“ záření. Zatímco ionizující záření, k nimž patří rentgenové a jaderné, způsobují rakovinu, přepokládá se, že neionizující záření, k nimž se počítá i mikrovlnné, je bezpečné. Toto rozlišení připomíná propagandu v Orwellově Zvířecí farmě: „Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné.“ – „Neionizující dobré, ionizující špatné,“ to opravdu nezní moc důvěryhodně.

Jakýsi astronom kdysi zavtipkoval, že kdyby Neil Armstrong v roce 1969 s sebou vzal na Měsíc mobil, jevil by se ze Země jako třetí nejmocnější zdroj mikrovlnného záření ve vesmíru, hned po Slunci a Mléčné dráze. Měl pravdu. Život se vyvinul v zanedbatelných úrovních mikrovlnného záření. Rostoucí počet vědců míní, že naše buňky ve skutečnosti využívají mikrovlnného spektra k vzájemnému dorozumívání, jako když si děti šeptají potmě, a že mobilní telefony do tohoto šepotu vpadají jako zvuk sbíječky. V každém případě je pravdou, že my všichni, ať už mobil užíváme nebo ne, jsme ve dne v noci ostřelováni dávkami mikrovlnného záření, které jsou asi deset miliónkrát silnější, než průměrné přirozené pozadí. A je také fakt, že za většinu tohoto záření vděčíme technologii, která se vyvíjela od sedmdesátých let.

Co se týče mobilních telefonů, jestliže si je přikládáte k hlavě poškozujete svůj mozek hned několika různými způsoby.

Předně – vzpomeňte na mikrovlnnou troubu. Na rozdíl od horké sprchy mobil, stejně jako mikrovlnná trouba, neohřívá zvenčí, ale zevnitř. V mozku přitom nejsou žádná senzorická nervová zakončení, která by varovala před vzestupem teploty, protože jsme se nevyvíjeli v mikrovlnném záření a v přírodě se to nikdy nestává. A co je ještě horší, struktura hlavy a mozku je tak komplexní a nestejnorodá, že místy vznikají „horké body“, v nichž teplota může činit deseti až stonásobek teploty v těsně sousedícím okolí. Tyto body mohou vznikat jak těsně u povrchu lebky, tak i hluboko v mozku, ale také na molekulární úrovni.

Provoz mobilních telefonů v USA podléhá právním předpisům FCC (Federal Communications Commission) a na obalech nejnovějších přístrojů můžete najít číselný údaj o takzvaném Specific Absorption Rate („specifický poměr pohlcování“), neboli SAR, který má vyjadřovat dávku mozkem absorbované energie platnou pro specifický model. Problémem nicméně zůstává svévolný předpoklad, na němž ve skutečnosti spočívají předpisy FCC, a to, že mozek může bezpečně rozptýlit přidané teplo v poměru až 1°C za hodinu. Postup, na jehož základě je každému mobilnímu telefonu poskytnuto ohodnocení SAR, posléze užívané k demonstraci dodržení „limitů“, je ostudný. Standardní způsob měření SAR spočívá v použití „fantómu“, sestávajícího zcela nepochopitelně z homogenní kapaliny uzavřené do nádržky z plexiskla ve tvaru hlavy. Parádní! Velmi rychle změřeno a žádné horké body nevznikají! Ale v reálu si lidé užívající mobil po celé hodiny denně chronicky ohřívají v mozcích jen určitá místa.

Mimochodem – bezpečnostní normy FCC vyvinuli elektrotechnici, ne lékaři…


Hematoencefalická bariéra

Druhý jev, na nějž se zaměříme, a který byl laboratorně prokázán, by měl sám o sobě postačit k tomu, aby byl toto odvětví průmyslu bylo zrušeno a každopádně stačit k tomu, aby odradil každého od dalšího používání mobilu. Tyto experimenty přistihují mobilní telefon doslova s „vražednou zbraní v ruce“. Jako většina biologických účinků mikrovlnného záření, to však nemá s teplem nic společného.

Mozek chrání nepropustné přechody mezi sousedícími buňkami kapilárních stěn, tzv. krevní- mozková krevní bariéra (hematoencefalická bariéra), která jako jakási „pohraniční hlídka“ propouští z krve do mozku živiny, ale zadrží substance, které jsou pro mozek toxické. Výzkumníci v laboratoři švédského nervového chirurga Leifa Salforda provedli od roku 1988 nesčetné variace prostého pokusu, při němž vystaví mladé laboratorní krysy záření, buď mobilního telefonu nebo jiného zdroje mikrovln. Později zvířata usmrtí a pátrají v jejich mozkové tkáni po albuminu. Albumin je protein tvořící normální složku krve, ale za normálních okolností nepřekročí mozkovou krevní bariéru. Výskyt albuminu v mozkové tkáni je tedy vždy znamením poškození krevních cest, a toho, že mozek přišel o některou ze svých důležitých ochran.

Tito výzkumníci po celých 18 let nepřetržitě pozorovali následující fakta:
Vystavování zvířat mikrovlnnému záření v dávkách rovnajících se vyzařování mobilu má za následek nález albuminu v jejich mozkové tkáni. Prosakování albuminu do mozku způsobuje už pouhá dvouminutová jednorázová expozice běžným mobilním telefonem.

V jedné sérii experimentů byla expozice redukována na faktor 1000, nicméně přesto došlo k poškození mozkové krevní bariéry, což ukazuje, že nejde o důsledek reakce na určitou dávku, a že tedy snižování výkonu nedělá bezdrátovou technologii bezpečnější.

A konečně, výsledky výzkumu publikované v červnu 2003 ukázaly, že už jediné dvouhodinové ozáření mobilem, jedinkrát za celý život testovaných jedinců, vede k permanentnímu poškození mozkové krevní bariéry. Při autopsii provedené o 50 dnů později bylo shledáno: „…poškození nebo zničení až 2 procent mozkových buněk zvířete, včetně buněk v oblastech mozku týkajících se učení, paměti a pohybu.“ [1]
Snižování hladiny ozařování o faktor 10 nebo 100, což odpovídá účinku užívání náhlavní soupravy oddalující mobil od hlavy, nebo když stojíte vedle někoho s takovým telefonem, tyto výsledky nijak znatelně neovlivní! Polovina pokusných zvířat vykázala průměrný až vysoký počet poškozených neuronů už při nejnižší expozici.

Co z toho vyplývá? Dvě minuty telefonování mobilem naruší mozkovou krevní bariéru, dvě hodiny způsobí permanentní poškození mozku a „radiace z druhé ruky“ může být téměř stejně škodlivá.

Mozková krevní uzávěra u krysy je stejná, jako u člověka.

Tyto výsledky vyvolaly v Evropě značný rozruch. V listopadu 2003 se pod záštitou Evropské unie konala konference s pracovním názvem „Hematoencefalická bariéra – může být ovlivňována působením RF [vysokofrekvenčního] pole?“ Jakoby chtěli uklidnit veřejnost gestem: „Vidíte, pracujeme na tom,“ … ale stejně jako v předchozích 30 letech se neudělalo vůbec nic, což bylo ostatně předvídatelné.

Američan Allan Frey byl v sedmdesátých letech prvním z mnoha, kteří ukázali, že nízkoúrovňové mikrovlnné záření krevní zábranu v mozku poškozuje. [2] Obdobný mechanizmus chrání oko (krevní bariéra sklivce) a plod ( placentární uzávěra). Práce Freye a ostatních dokládají, že mikrovlnné záření poškozuje i tyto uzávěry. [3]
Z toho plyne, že žádná gravidní žena by nikdy neměla používat mobil.

Dr. Salford ve své práci docela otevřeně nazval užívání mobilních telefonů „největším biologickým experimentem na lidech všech dob“ a veřejně varoval, že celá generace mladistvých používající celulární telefony může trpět mentálními nedostatky, a po dosažení středního věku Alzheimerovou chorobou.


Nemoc z vysokofrekvenčních vln

Uživatelé mobilů bohužel nejsou jedinými poškozenými, a také bychom si neměli dělat starosti jen o mozek. Následující krátké shrnutí je výtah z rozsáhlé vědecké literatury o účincích rádiových vln (širší spektrum zahrnující mikrovlny), společně se zkušenostmi vědců a lékařů po celém světě s nimiž jsem v kontaktu.

Ukázalo se, že k orgánům obzvláště citlivým na rádiové vlny patří plíce, nervová soustava, srdce, oči, varlata a štítná žláza. K onemocněním, jichž v posledních dvou desetiletích pozoruhodně přibývalo, přičemž je dobrý důvod spojovat je s masivním přírůstkem záření v našem životním prostředí, se řadí astma, poruchy spánku, úzkostné stavy, výpadky pozornosti , autismus, roztroušená skleróza, ALS, Alzheimerova choroba, epilepsie, fibromyalgia, chronický únavový syndrom, šedý zákal, hypotyreóza, cukrovka, zhoubný melanom, testikulární nádor, i infarkty a mrtvice u mládeže.

Záření z věží mikrovlnných vykrývacích vysílačů je spojováno i s vymíráním lesů, reprodukčními poruchami a poklesem populace u mnoha druhů ptactva, a špatný zdravotní stav a vrozené chyby u hospodářských zvířat.

Literatura prezentující biologické účinky mikrovlnného záření je opravdu enormní, jde o desítky tisíc dokumentů. Člověka přitom naplňuje úžasem, že mluvčí průmyslu mohou vše prostě odbýt výrokem o prokázané neškodnosti radiotechniky nebo stejně absurdním tvrzením, že o nějaké škodlivosti zdraví neexistuje žádný důkaz.

Na shora uvedeném seznamu bylo opominuto ještě jedno onemocnění: choroba, kterou trpí lidé kategorie B, a kterou mám i já. Zde je na místě krátký pohled do historie.

V padesátých a šedesátých letech m.s. postihlo toto onemocnění v hojném počtu zaměstnance, kteří stavěli, testovali a opravovali radarová zařízení, stejně jako lidi obsluhující průmyslové mikrovlnné ohřívače a zatavovací stroje. Sověti ho vhodně nazvali „vysokofrekvenční chorobou“, a tento problém obsáhle studovali. Na západě byla jeho existence totálně popřena, nicméně zmínění lidé v každém případě byli postiženi. Kongresové vyšetřování, provedené v roce 1981 a jemuž předsedal Al Gore, týkající se účinků radiofrekvenčních ohřívačů a zatavovacích strojů na lidské zdraví, bylo jen další epizodou hry na „Vidíte, zabýváme se tím,“ ale jako obvykle se nic neudělalo.

Při současném masovém rozšíření vysokofrekvenčních věží a osobních vysílačů se toto onemocnění rozšířilo v populaci jako mor. Odhady o postižení sahají až k jedné třetině populace, jenže jen zřídka je rozpoznáno, oč jde, a to až do té doby, kdy už se takto zneschopněná osoba nemůže podílet na společnosti.

Můžete rozpoznat některé z obecných příznaků: nespavost, závrať, nevolnost, bolesti hlavy, únava, ztráty paměti, neschopnost se soustředit, depresi, tlak na hrudníku, zvonění v uších. U nemocných se mohou vyvinout také zdravotní potíže jako vleklé infekce dýchacího traktu, srdeční arytmie, náhlá kolísání krevního tlaku, neřízená glykémie, dehydratace, ale také záchvaty a vnitřní krvácení.

Toto onemocnění je nejen zřídka připouštěno, ale ještě mnohem obtížněji zvládnutelné, protože pravděpodobně nelze očekávat žádné úspěšné léčení, jestliže nebudeme schopni uniknout z dosahu ozařování, coby jeho příčině – a tato příčina je dnes všude.

Průzkum provedený roku 1998 Kalifornským ministerstvem zdravotnictví naznačil, že tehdy 120 000 Kaliforňanů – a v přepočtu tedy na milión Američanů – bylo neschopno práce v důsledku elektromagnetických polucí. [4] Šiky těchto tzv. „elektricky senzitivních“ osob, jichž v téměř každé zemi světa stále přibývá, jsou opomíjeny, stigmatizovány a ignorovány. Při současné úrovni všudypřítomného záření se téměř nikdy nezotaví a občas si sáhnou na život.

O lidech s tímto onemocněním Dr. Olle Johansson, jeden z neurologů proslulého Karolinska Institute ve Stockholmu říká: „Jsou varováním pro nás všechny. Vystavovat veškeré světové obyvatelstvo celkovému ozařování těla po 24 hodin denně může být závažnou chybou.“

Dr. Johansson vedl tým výzkumníků, který doložil důkazy o závažném a stále se zhoršujícím zdraví švédské populace, přičemž počátky se přesně kryjí s dobou, kdy byly ve Švédsku koncem roku 1997 uvedeny do provozu mobilní telefony druhé generace, pracující na 1800 MHz. [5,6] Po deseti letech dlouhodobého poklesu začal počet švédských zaměstnanců v pracovní neschopnosti koncem 1997 stoupat a během dalších pěti let se více než zdvojnásobil. Ve stejném období se rovněž zdvojnásobil prodej antidepresivních drog. Počet dopravních nehod, poté co po několik let úspěšně klesal, začal v roce 1997 opět šplhat vzhůru. Rovněž počet úmrtí na Alzheimerovu chorobu se po několikaletém klesání od roku 1999 ostře zvýšil a v roce 2001 byl téměř dvojnásobný. Toto dvouleté prodlení je pochopitelné, vezmeme-li v úvahu, že Alzheimerova choroba vyžaduje čas k rozvinutí.

Nekontrolované šíření

Jsou-li mobilní telefony a jejich převáděcí vysílače natolik smrtonosné, jak bezpečné byly rozhlasové a televizní vysílače, s nimiž jsme žili po celé století? V roce 2002 zveřejnili Orjan Hallberg a Olle Johansson článek titulovaný „Cancer Trends During 20th Century“, v němž rozebírali jeden z aspektů toho problému. [7] Na základě dostupných dat zjistili, že ve Spojených státech, Švédsku a tuctech jiných zemí v průběhu uplynulého století křivky úmrtnosti na pleťový melanom a rakoviny močového měchýře, prostaty, tlustého střeva, prsu a plic paralelně sledují úrovně vystavování veřejnosti rádiovým vlnám. Tyto formy rakoviny prospívaly, když v dané lokalitě přibylo vysílačů; s jejich úbytkem ubylo i těchto forem rakovin. Přitom udělali úžasný objev: od země k zemi – a ve Švédsku od okresu k okresu – statisticky zjistili, že vystavení rádiovým vlnám se jeví jako významný faktor způsobující rakovinu plic, na úrovni odpovídající kouření cigaret!

To mne přivádí k obecně rozšířené mylné představě. Největší rozdíl mezi současnými vykrývacími vysílači mobilní sítě a anténami rozhlasových vysílačů z minulostí není v jejich bezpečnosti, ale v jejich počtu. Počet běžných rozhlasových stanic ve Spojených státech je dnes menší než 14 000. Ale počet antén buněk a wifi jde do stovek tisíc a mobilních telefonů, bezdrátově připojených počítačů, bezšňůrových telefonů a dalších osobních vysílačů jsou stovky miliónů. Nekontrolovaně se množí i radarová zařízení a vysílače záchranných a jiných komunikačních sítí.

Od roku 1978, kdy Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) naposledy zkoumala vysokofrekvenční zatížení životního prostředí ve Spojených státech, se průměrná městská expozice rádiovým vlnám tisícinásobně zvýšila a většina tohoto přírůstku připadá jen na posledních devět let. [8] V tomtéž období se vysokofrekvenční poluce rozšířily z měst ke zbytku obyvatelstva a staly se všudypřítomným závojem halícím celou planetu.

Enormní důsledky toho všeho na člověka jsou ignorovány. Od pozdních devadesátých let v USA vznikla nová třída environmentálních uprchlíků. Máme stále více lidí, kteří churaví, umírají, hledají úlevu od utrpení, opouštějí své domovy a práci, žijí na odlehlých místech v obytných autech, přívěsech a stanech.
Na rozdíl od obětí hurikánů a zemětřesení jim nikdo nepomůže. Nikdo nepřispěje na chráněná útočiště; nikdo se dobrovolně nevzdá mobilu, bezdrátového počítače a bezdrátového telefonu aby se mohli znovu stát jejich sousedy a žít společně s nimi.

Utrápení a nemocní ale kladou otázky

A nakonec odpověď volajícím typu A:
Žádné odstínění ani náhlavní souprava vás neochrání před vaším mobilem nebo bezdrátovým telefonem. Žádná bezpečná vzdálenost od antén vykrývacích vysílačů neexistuje. Jestliže máte svůj mobilní telefon nebo bezdrátově připojený počítač tam, kde žijete, jste ozařováni 24 hodin denně.

Volajícím B: Efektivní odstínění domu je nesnadné a málokdy úspěšné.
Ve Spojených státech je jen několik málo lékařů usilujících o léčení choroby z ozáření vysokofrekvenčními vlnami, a míra úspěšnosti jakékoli léčby je malá – protože na Zemi zbylo jen málo míst, kam člověk může před tímto zářením uniknout a uzdravit se.

Radiace přichází i ze satelitů, i ty jsou součástí problému, ne jeho řešením. Neexistuje zkrátka žádný způsob, jak udělat bezdrátovou technologii bezpečnou.

Naše společnost se za jedinou krátkou dekádu stala společensky i ekonomicky závislou na technologii, která je příčinou nesmírné devastace struktury našeho světa. Čím jsme na ní závislejší, tím obtížnější bude změnit tento kurs.
Čas vymanit se sami, individuálně i kolektivně – přestože to už je nesnadné – je právě teď.


ODKAZY
1. Leif G. Salford et al., „Nerve Cell Damage in Mammalian Brain After
Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones“, Environmental Health
Perspectives 111, no. 7 (2003): 881883.
2. Allan H. Frey, Sondra R. Feld and Barbara Frey, „Neural Function and
Behavior“, Annals of the New York Academy of Sciences 247 (1975):
433439.
3. Allan H. Frey, „Evolution and Results of Biological Research with Low-Intensity Nonionizing Radiation“, in Modern Bioelectricity, ed. Andrew A. Marino (New York: Dekker, 1988),
785837, at 809810.
4. California EMF Program, „The Risk Evaluation: An Evaluation of the
Possible Risks From Electric and Magnetic Fields (EMFs) From Power
Lines, Internal Wiring, Electrical Occupations and Appliances“ (2002),
app. 3.
5. Örjan Hallberg and Olle Johansson, „1997 – A Curious Year in
Sweden“, European Journal of Cancer Prevention 13, no. 6 (2004):
535538.
6. Örjan Hallberg and Olle Johansson, „Does GSM 1800 MHz Affect the
Public Health in Sweden?“ in Proceedings of the 3rd International
Workshop „Biological Effects of EMFs“, Kos, Greece, October 4-8, 2004,
361364.
7. Örjan Hallberg and Olle Johansson, „Cancer Trends During the 20th
Century“, Journal of Australian College of Nutritional and Environmental Medicine
21, no. 1 (2002): 38.
8. David E. Janes Jr., „Radiofrequency Environments in the United States“, in 15th IEEE Conference on Communication, Boston, MA, June 1014, 1979, vol. 2, 31.4.131.4.5.

Podle www.cloakanddagger.de/media/… largest_biological_experiment.htm

WM magazín č.55-54/2006

pátek 8. ledna 2010

Průmysl mobilních telefonů před soudem

Odkaz na video se slovenským dabingem (47 min.):

http://media.bloguje.cz/787006-prumysl-mobilnich-telefonu-pred-soudem.php

Petice Next-up - Bioinitiative za ustanovení bezpečného limitu ozářeníZde je české znění mezinárodní petice vědeckého konsorcia BioInitiative za ustanovení limitů elektromagnetického záření tak, aby neohrožovaly lidské zdraví. Svým podpisem můžete přispět ke zmenšení celosvětové říše nevědomosti a k rozšíření oblasti zdravého rozumu...

Chraňte lidské zdraví proti elektromagnetickému záření
PeticeChraňte se proti rizikům lektromagnetické radiace (EMR) tím, že podpoříte Doporučení organizace Bioinitiative (www.bioinitiative.org) týkající se limitů vystavení tomuto zářeni.
„EMR Policy Institute“ předkládá tuto petici ke schválení doporučení zprávy vědeckého konsorcia BioInitiative. Hledáme podporu dalších organizací, jejichž poslání požaduje odpovědnou zdravotní politiku pro děti, pracující a širokou veřejnoust, jak na pracovišti, tak v místě bydliště. Snažíme se rovněž o schválení od soukromých osob, abychom mohli vyžadouvat přísnější globální zdravotní politiku vůči elektromagnetické radiaci, jak je definováno v dokumentu „Zpráva BioInitiativy: Zdůvodnění veřejných norem vystavení elektromagnetickým polím (EBF a RF) založené na biologických aspektech.“ (« Rapport BioInitiative : Une justification pour des normes publiques d'exposition aux champs électromagnétiques (EBF et RF) basées sur les aspects biologiques ».)

K podpoře této petice Evropská environmentální agentura (AEE) rekapituluje důležitost zprávy BioInitiativy a bezpečnostní opatření vzhledem k doporučeným prahovým hodnotám elektromagnetického záření.

Petice

My, níže podepsaní, konstatujeme, že současné vládní limity nechrání veřejnost před nepříznivými účinky elektromagnetického vyzařovaní na zdraví. Toto vyzařování pochází ze zařízení jako jsou elektrická vedení, mobilní telefony, bezdrátová internentová zařízení a jejich antény, antény pro vysílání televize a rozhlasu a radarové antény.
Limity vztahující se na tuto formu záření jsou většinou 1 – 4tisíckrát shovívavější, než vyžaduje skutečná ochrana osob proti nepříznivým účinků, na zdraví, jako například: Alzheimerova choroba a jiné neurodegenerativní choroby, problémy reprodukce, potíže se spánkem, učením a pamětí, zmenšení schopnosti buněčné reprodukce, zasahování do imunitního systému, různé druhy rakoviny a elektrohypersensibilita.
Vzhledem k vědeckým důkazům zveřejněným ve „Zprávě BioInitiativy: Zdůvodnění veřejných norem expozice elektromagnetickým polím (EBF a RF) na základě biologických aspektů“ a vzhledem k četným dodatečným publikacím doporučujeme, aby byly ustanoveny následující limity elektromagnetického vyzařování:

1. Extrémně nízké frekvence (EBF nebo ELF). Elektrická vedení, přístroje, vnitřní elektrické kabeláže a další zařízení vyzařující EBF:
A. Obytné domy, školy a zařízení, kde děti tráví mnoho času: 1 miligaus (1 mG) pro nové stavby; veškeré existující prostory přestavět rovněž na 1 miligaus (1 mG).
B. Veškeré ostatní stavby: 2 miligausy (2 mG).
(Veškerá hustota síly polí RF může být vyjádřena v μW/cm2, nebo odpovídající elektrické pole ve V/m, nejsnadněji měřitelným parametrem pro EBF je magnetické pol(Jeden miligaus je jednotka měření síly pole EBF užívaná pro popis magnetického pole přístroje, elektrických vedení atd. Zkratka mG.)

II. Dlouhodobé (kumulované) záření radiofrekvencí (RF):
A. Venkovní pulsační vlny jako např. z antén mobilních operátorů, radarových antén, antén pro vysílání televize a rozhlasu, antén bezdrátového internetu: desetina mikrowattu na centimetr čtvereční, neboli 0,614 voltů na metr (0,1 μW/cm2 neboli 0,614 V/m).
(Hustota síly vyzařování radiofrekvencí (FR) se měří v mikrowattech na centimetr čtvereční nebo ve voltech na metr. Zkratky μW/cm2 a V/m. Vyzařování radiofrekvencí je používáno, hovoříme-li o vysílacích zařízeních, o radarech a bezdrátové telekomunikaci, a dále při popisování radiofrekvencí vyskytujících se v životním prostředí. Ve Spojených Státech a Kanadě je například povoleno množství RF záření u antény mobilního telefonu 1 000 mikrowattů na čtvereční centimetr (1 000μW/cm2 ) pro jisté frekvence užívané v telefonii.)
B. Vyzařování radiofrekvencí (RF) v interiérech, jako mobilní telefony, bezdrátová internetová zařízení a záření, které proniká do budov z vnějších zdrojů: (jedna setina mikrowattu na centimetr čtvereční, neboli 0,194 voltu na metr (0,01 µW/cm² neboli 0,194 V/m).


Obvykle dochází k tomu, že hustota výkonu RF záření vysokofrekvenčního záření vnějšího zdroje, jako například televizí UHF nebo vysílacích antén mobilní telefonie, se zmenšují při průchodu budovami asi desetkrát. Signály nižších frekvencí, jako TV VHF a FM, nejsou tolik zmírňovány jako vyšší frekvence.
Budoucí výzkumy by mohly prokázat, že tyto doporučované úrovně nejsou dostatečně chránící, a proto by zákonodárce měl zůstat otevřen tomu, aby mohly být nadále sníženy na základě nových vědeckých důkazů.


Podpůrná deklarace Evropské agentury životního prostředí:


Zhodnocení každodenních rizik záření z různých zařízení, 17. 9. 2007:
Nová zpráva vyzdvihující znepokojení týkající se působení elektromagnetických polí (CEM) na lidské zdraví vyzývá ke zpřísnění bezpečnostních norem pro regulaci vyzařování z mobilních telefonů, elektrických vedení a četných dalších zdrojů záření v každodenním životě. „Zpráva Bioiniciativy: zdůvodnění veřejných norem pro vystavení elektromagnetickým polím (EBF a RF) na základě biologických aspektů“ byla sestavena pracovní skupinou BioInitiativy, což je mezinárodní konsorcium vědců, badatelů a profesionálních politiků z oblasti zdravotnictví. AEE přispěla k této nové zprávě kapitolou z jejich studie, „Pozdní poučení z předčasného zjištění: princip ochrany 1896-2000“.
Studie AEE prochází historická fakta o rizicích pro veřejnost a životní prostředí, jako azbest, benzen a PCB, od prvních vědeckých zjištění možných následků až po opatření ochrany a prevence. Připravují se studie o nebezpečí tabáku a olova v benzínu.
I když AEE nekoná specifickou expertízu v CEM, studie případů veřejných rizik analyzované v této publikaci ukazují, že vystavení škodlivým okolnostem mohou být značná, dříve než se dojde k důkazům o dlouhodobé škodlivosti, jakožto i k biologickému pochopení způsobu, jímž dochází ke škodám.
„V minulostí existovaly četné případy zanedbání principu prevence, které vedly k vážným důsledkům, často nezvratným, na zdraví a životním prostředí. Vhodná a přiměřená opatření k prevenci zavedená již nyní pro zamezení pravděpodobným a potenciálně závažným škodám CEM na zdraví se ukáží v budoucnosti jako rozumná a moudrá. Musíme si uvědomit, že opatrnost je jedním z principů environmentální politiky Evropské unie,“ říká profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka AEE.
Podle vědecké pracovní skupiny BioInitiative jsou současné důkazy, i když omezené, dostatečně solidní, aby zpochybnily vědecký podklad současných limitů expozice REM.

Nárůst radiace z mobilních vysílačů ve městech


Tabulka organizace Next-Up Bioinitiative ukazuje průměrný nárůst umělého vysokofrekvenčního mikrovlnného záření od 900 MHz do 2,5 GHz v městských oblastech v letech 2000 - 2009. Vzestup je alarmující ...
Zelený údaj 0,6 MHz označuje hranici, která je dle Bioinitiative přípustná a za jejíž uzákonění organizace bojuje.
Tato norma byla již uzákoněna v Lichtenštejnsku, k velké nelibosti okolních mobilních operátorů...
Uvádí se, že pro bezchybnou funkci mobilních telefonů stačí hustota záření 0,01 V/m.

Mobilní vysílače způsobují rakovinu


Ve světě se lidé čím dál častěji bouří proti mobilním vysílačům působícím rakovinu. U nás zatím vesele montujeme další a další wifi kamkoli, i do škol, i když jinde je už odstraňují (Francie).
Mimochodem, české školní děti mají rok od roku větší problémy s pamětí, chápáním, soustředěním, chováním ... naučit je něčemu je letos mnohem a mnohem obtížnější než před dvěma lety ... natož před 10 lety .... to vám řekne každý zkušený učitel. Každý rok znatelné zhoršení stavu. Pevně věřím tomu, že je to způsobeno stálým nárůstem vysílačů, wifi, mobilů ... kam až to povede?
Velké demonstrace proti anténám proběhly v Německu a ve Španělsku, 28. 11. se chystá demonstrace v Nantes, Francie.
A k tomu jeden dost děsivý článek ze Španělska.  
http://www.next-up.org/pdf/Malaghoy_43_cas_de_cancers_parmi_les_350_riverains_d_une_antenne_relais_de_TM_24_11_2009.pdf

Provincia, 24. 11. 2009

Španělsko: 43 případů rakoviny mezi 350 lidmi žijícími v blízkosti mobilní vysílací antény

Malaga, Španělsko: Z 350 obyvatel vesnice Pérez v obci Velez-Malaga se u 43 lidí vyskytla rakovina, z toho 35 případů již skončilo smrtí. Obyvatelé požadují odstranění mobilního vysílače, který je na místě již 15 let. Jsou podporování opoziční stranou UpyD.
Antonia Delgado, mluvčí obyvatel, prohlásil dnes na tiskové konferenci, že anténa mobilního vysílače je umístěna vedle silnice N-340, pouze několik metrů od domů, u příjezdu do centra městečka Benajarafe.
Delgado řekl, že ze 43 případů rakoviny již 35 skončilo smrtí, a že tento rok zemřelo již 8 osob.
Dodal, že jeho sestra má rakovinu prsu, jeho otec rakovinu hrtanu a jeho strýc má melanom.
Obyvatelé si již mnohokrát stěžovali na městské radě ve Vélez-Malaga a požadovali odstranění antény. „Dosáhli jsme pouze slibu, že jednoho dne bude odstraněna, ale už je pozdě, protože obyvatelé včetně mé rodiny jsou již nemocní.“
„Nevím, kolik lidí bude ještě muset zemřít, aby městská rada aby změnila názor,“ dodal Delgado, s tím, že obyvatelé jsou zklamáni po poslední schůzce se zástupci města, které přes své důkazy nedokázali přesvědčit.
Další postižený občan, Antonio Marfil, kterému loni v dubnu zjistili rakovinu varlat, prohlásil, že pokaždé, když projíždí po silnici směrem do středu města, nachází se dvacet stop od antény a „pokaždé cítí ozáření“.
Požadavek obyvatel je podporován stranou UpyD ve Vélez-Malaga, jejíž členové požadovali odstranění antény, jak pro její  možné následky na zdraví, tak proto, že její umístění hned vedle historické strážní věže je v rozporu se zákony o ochraně národních památek.
Vedoucí politické opozice této strany Javier Sansegundo řekl, že pokud město nepřenese toto zařízení mimo vesnici Benejafare, podá žalobu na vizuální znečištění týkající se historické strážní věže.
Před dvěma týdny městský radní pro nové technologie Jésus Aranda chtěl uklidnit obyvatele ujištěním, že mobilní anténa dosahuje úrovně záření odpovídající normám stanoveným zákonem.
Na tomto místě také existuje konflikt mezi stavitelem a pronajímatelem, a občané podali stížnost, že antény byly postaveny nelegálně, bez povolení.
Městská rada musí nyní zjišťovat legalitu výstavby mobilniho zařízení.

Radiace z úsporných žárovek

Další varování z Next-up: napíšu zde stručně obsah videa týkajícího se úsporných žárovek.
Francouzská novinářka Annie Lobé varuje před užíváním úsporných žárovek
http://videos.next-up.org/EhsTvNews/Annie_Lobe_LFC_la_verite/26_05_2009.html
Obsah videa (nejde otitulkovat):
Mnohé státy uzákonily nebo se chystají uzákonit zákaz obyčejných žárovek a přikázat užívání tzv. úsporných žárovek/zářivek, a to kvůli úspoře elektrické energie.
Dokumenty na stránkách Next-up dokazují, že s úsporou to nebude tak slavné: lidé sice zaplatí méně za elektřinu, ale ve svém důsledku zaplatí dvakrát více za jiné druhy energie užívané k vytápění. Samozřejmě to jde z jejich kapsy ...
Annie Lobé se zabývá otázkou zdravotní nezávadnosti úsporných žárovek. Uvádí, že na Novém Zélandu právě nový ministr pro energetiku zrušil zákon o povinném užívání těchto "úsporek". Proč asi?
Annie ve videu ukazuje měření elektromagnetické radiace Gaussovým měřidlem na obyčejné a úsporné žárovce. Rozsvícená běžná žárovka nevydává žádné záření. Úsporná žárovka vydává záření 25 mG.
Annie provedla měření mnoha úsporných žárovek, s výsledky od 10 do 200 mG. Ukazuje, že dle zprávy WHO (Světová zdravotnická organizace) patří elektromagnetické záření mezi možné karcinogeny.
V těchto žárovkách je obsažena rtuť, toxický kov, který může uniknout při náhodném rozbití. S těmito žárovkami by se mělo zacházet jako s toxickým odpadem, což mnozí lidé nevědí.
Dále tyto žárovky vyzařují i radiofrekvence, a to až 200 V/m. Uzákoněná norma ve Francii je přitom 27 V/m, Takže tyto žárovky vlastně nesplňují zákon. (Požadavek vědecké studie Bioinitiative je pouhých 0,6 V/m.)
Annie uvádí příklad z ostrova Guadeloupe, kde v rámci úspory energie byla v roce 2000 provedena rozsáhlá kampaň, na jejímž základě se téměř všechny domácnosti vybavily úspornými žárovkami. Dnes, v roce 2009, má Guadeloupe nejvyšší výskyt rakoviny prostaty na celém světě. Annie vyslovuje hypotézu, že na tom mají vinu právě ony žárovky... Proto radí jediné: NEPOUŽÍVAT!
Vliv na zdraví mládeže
Video obsahuje dále informace o tzv. mikrovlnném syndromu - ozáření postihuje prakticky všechny tělesné systémy, zejména mozek. Statistiky sice odhadují, že průměrná délka života bude nadále růst, ale to je možná jen iluze: tyto statistiky jsou založeny na lidech, kteří většinu svého života žili ve zdravém prostředí. To ale neplatí o naší mládeži, která je permanentně ozařována.
Ve Francii má mobil 6,3% dětí mezi 8-10 rokem a 25% dětí mezi 10-13 rokem. (Obávám se, že u nás ta procenta jsou daleko větší, podle toho, co vidím mezi dětmi.) 90% mládeže se nikdy neodlučuje od svého mobilu, ani v noci. Mládež nedodržuje zdravotní pravidla o užívání mobilů (ve Francii se doporučuje telefonovat nejdéle 6 minut, celkem denně 20 minut.)
Závěrečná hypotéza zní, že ZDRAVOTNÍ POTENCIÁL MNOHÝCH MLADÝCH LIDÍ BUDE V 35 LETECH ZCELA VYČERPÁN.

Jak se chránit proti mobilnímu vyzařováníZde jsou nějaké francouzské rady opět od Next-up. Mnohé z nich známe, a mnohé nedodržujeme. Češi jsou údajně přeborníky v počtech mobilů i v době jejich používání. Myslím, že i procento dětí neustále si hrajících s mobilem je u nás vyšší než kdekoliv od nás na západ . Rizika si neuvědomuje skoro nikdo. Tyhle rady obsahují věci, které mě taky nenapadly - třeba o telefonování při jízdě. A vzpomínám, jak před několika málo lety, když byl mobil ještě vzácností, mě před jeho používáním varoval můj léčitel ...


12 základních rad pro používání mobilního telefonu, abychom byli co nejméně vystaveni záření.

1. Používat sluchátka (handsfree), mít přitom telefon ve vzálenosti alespoň 20/30 cm od těla, abychom omezili vyzařování na sebe, omezit počet hovorů a omezit délku jednoho hovoru max. na 6 minut (doba, kterou tělo potřebuje k autoregulaci).
2. Nenosit telefon na těle ani přepnutý do pohotovostního stavu, netelefonovat ve vzdálenosti méně než 1 metr od jiné osoby za účelem zmenšení vlivu „pasívního telefonování“.
3. Silně nedoporučovat užívání osobám mladším 15 let (je to fáze růstu, tkáně jsou slabší, vyzařování je pro ně škodlivější, zejména pro mozek, pro hematoencefalickou bariéru, pro vaječníky atd.).
4. Nedoporučovat užívání mobilního telefonu starým osobám a všem oslabeným osobám (vyzařování dále zeslabuje organismus), ani těhotným ženám (plodová voda, v níž se vyvíjí embryo a pak plod, silně absorbuje záření).
5. Telefonovat jen v optimálních podmínkách příjmu, zásadně nevolat v místech s omezenou dostupností, jako výtahy, podzemí, karavany, metro, autobus atd. – síla vysílání i příjmu se tam až zdesetinásobuje.
6. Netelefonovat při cestování, včetně vlaků, protože anténa mobilu musí neustále vyhledávat spojení a tím se vyzařování až zdesetinásobuje.
7. Netelefonovat ve vozidle, které tvoří tzv. Faradayovu klec, a ta maximalizuje škodlivé účinky vyzařování, a to nejen na uživatele, ale na všechny pasažéry, zejména na děti. Za účelem volání je nutné vystoupit z vozidla.
8. Nenechávat mobil zapnutý v noci vedle postole, protože i v pohotovostním modu se mobil fázově napojuje na anténu.
9. Když si kupujete mobil, pořiďte si takový, který má ukazatel SAR (Specific Absorption Rate) (nejvyšší možná absorbce do lidských tkání) co možná nejnižší. (Nižší než 1,1W/kg na oči a tváře.) Pořiďte si mobil s viditelnou anténou, protože i když je méně elegantní, viditelná všesměrová anténa vyzařuje optimálním způsobem a tedy menší silou než anténa integrovaná v mobilu. Dejte přednost kritériu zdraví před vzhledem.
10. Nedoporučit užívání mobilu všem osobám, které mají na těle kovové předměty, magnetické i nemagnetické, jako amalgámy, protézy, zubní aparáty, piercing, náušnice, brýle. Nedoporučení se vztahuje i na uživatele chodítek, invalidních vozíků a berlí. To vše je za účelem vyhnutí se odrazům, zesílení, zahřívání, pasívnímu vysílání, atd.
11. Používat osobní mechanické ochrany proti vlnám (clony, kufříky), které mají údajně pozitivní vliv.
12. Co nejvíce používat místo mobilního telefonu pevnou linku, která nemá žádné vyzařování a na níž je nyní volání (ve Francii) po většinu času ZDARMA a neomezené, s internetem, a to i do zahraničí.